Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Het Huiswerkhuis geeft op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.15 uur en 18.15. uur huiswerkbegeleiding aan alle schoolgaande kinderen. De leerlingen worden begeleid in groepjes tot maximaal 3 leerlingen per uur.
 • De aanmelding voor Het Huiswerkhuis vindt plaats na een vrijblijvend informatief intake gesprek.
 • Bij aanmelding is dit voor minimaal 2 maanden. Op aanvraag is ook incidentele huiswerkbegeleiding mogelijk.
 • Voor de begeleiding geldt een wederzijdse proeftijd van 2 weken.
 • Tijdens schoolvakanties en feestdagen is het Huiswerkhuis gesloten (zie planning). In overleg kan er begeleiding plaatsvinden.

Financieel

 • Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd.
 • Betaling geschiedt achteraf 1 keer per maand waarvoor Het Huiswerkhuis een rekening met tijdsregistratie digitaal verstuurt.
 • Het verzetten van een afspraak door ziekte of een andere reden dient uiterlijk 48 uur van te voren te gebeuren.
 • De leerlingen betalen altijd voor de dagen zoals afgesproken. Bij ziekte of een andere reden dat een leerling niet kan komen kan deze les op een ander tijdstip,na overleg en zonder meer kosten , ingehaald worden, mits aan de afwezigheidsmelding is voldaan
 • Bij ziekte van Claudia Houben wordt er getracht een vervanger te vinden is dit niet haalbaar dan worden deze uren uiteraard niet in rekening gebracht.

Inhoudelijk

 • Het Huiswerkhuis geeft 3 middagen huiswerkbegeleiding maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.
 • Het Huiswerkhuis werkt intensief en profesioneel aan het door ouders opgegeven leerdoel.
 • Het Huiswerkhuis doet haar uiterste best het gewenste resultaat te bereiken maar geeft geen garanties met betrekking tot schoolresultaten.
 • Het Huiswerkhuis houdt een digitaal logboek bij en schrijft iedere les een terugkoppeling zodat de ouders van het proces op de hoogte worden gehouden. Ouders ontvangen een persoonlijke inlogcode zodat ze op elk gewenst moment de vorderingen van hun kind kunnen inzien.
 • Tijdens de huiswerkbegeleiding ontvangen de kinderen iets te drinken en een versnapering. Ze werken in een rustige omgeving.
 • Tijdens de huiswerkbegeleiding kan het zijn dat de leerlingen ten behoeve van hun huiswerk gebruik maken van de computer. Het gebruik hiervan gebeurt in overleg en onder toezicht.

Ouder Login

Contact

Het Huiswerkhuis Gronsveld
Rijksweg 53
6247 AB Gronsveld
043 361 1546 / 06-176 542 93
info at hethuiswerkhuisgronsveld dot nl

Het Huiswerkhuis Noorbeek / Teuven
Plankerweg 5
3793 Teuven
0031 621 42 27 34
info at hethuiswerkhuisnoorbeek dot nl